Yks' pyöräilijä

Eli opetus≫

Gnuplotista svg-grafiikkaa

| 0 comments

set terminal svg enhanced size 1000 1000 fname "Times" fsize 36
set output "nimi.svg"
set xtics -20,100,1   #Tulostaa x-akselin numerot vain kohtaan -20, jne. . .
set ytics -20,100,1   #Tulostaa y-akselin numerot vain kohtaan -20, jne. . .
#set xtics ("2" 2,"4" 4, "8" 8,"16" 16,"32" 32,"64" 64)
plot f(x) notitle #poistaa legendin

#Tekee kohtullisen hyvää jälkeä.

Leave a Reply

Required fields are marked *.


css.php