Yks' pyöräilijä

Eli opetus≫

June 23, 2014
by Markku Leino
0 comments

Tietokanta Javaan

Ubuntulla. Asenna Java, asenna JDBC-ajurit sudo apt-get install libmysql-java Tsekkaa polku; yhdelle käyttäjälle suoraan export CLASSPATH=$CLASSPATH:/usr/share/java/mysql-connector-java.jar Lyhyt koodi tsekkaamiseen: import java.sql.Connection; import java.sql.DriverManager; class JDBCTest { private static final String url = “jdbc:mysql://localhost”; private static final String user = “username”; … Continue reading

May 7, 2014
by Markku Leino
0 comments

Videoon tekstitys

Mencoderilla taas timelapsevideo, johon tekstitys .srt-muodossa: mencoder timelapse.ogg -oac copy -ovc lavc -sub tekstitys.srt -subfont-text-scale 3 -subcp UTF8 -o video.ogg Optiota: subfont-text-scale 3: skaalaa tekstiä 3:een subcp UTF-8: tekstitys.srt:n merkistökoodaus Tekstitiedoston formaatti on 1 00:00:0,500 –> 00:00:3,000 X1:63 X2:223 Y1:43 … Continue reading

April 26, 2014
by Markku Leino
0 comments

Logo videoon

Laitetaan vielä videoon png-logo ffmpeg -i input.avi -vf “movie=logo.png [watermark]; [in][watermark] overlay=main_w-overlay_w-10:10[out]” output.flv Samassa rytäkässä vielä muutti sen flv-muotoon. Html5-standardi ei tukenut flash (flv)-videoita, joten se kannattaa muuttaa avoimeen .ogg-standardiin. Samalla käskyllä, muuta vain .flv .ogg:ksi.

April 26, 2014
by Markku Leino
0 comments

Videon kääntö

Väärinpäin otettu video on helppo kääntää ffmpeg:llä. Se täytyy asentaa Ubuntuun omista repoista; kts. https://launchpad.net/~jon-severinsson/+archive/ffmpeg Käännös sujuu kääntämällä kaksi kertaa 90 astetta: ffmpeg -i sisaan.avi -vf “transpose=1, transpose=1” -vcodec libx264 ulos.avi Optiot vcodec libx264 huolehtii hyvästä laadusta.

css.php